گروه توسعه سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی

«به نام خدا»

اهداف، وظایف اصلی و شیوه های اجرایی کار

گروه توسعه سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی

1-اهداف:

- توسعه سرمایه گذاری در خارج از کشور برای امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، ذرت، برنج و دانه های روغنی است.

- ایجاد فرصت شغلی برای متخصصین بخش کشاورزی که توان حضور تخصصی در کشورهای هدف را دارند.

- تبادل اطلاعات علمی و تخصصی در بخش کشاروزی با هدف توسعه سرمایه گذاری در کشورهای هدف

- صدور خدمات فنی و مهندسی در جهت تحقق حضور متخصصین بخش کشاورزی در بازارهای هدف

-اطلاع رسانی زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی داخل کشور به طرف های خارجی

2-وظایف اصلی که برای گروه توسعه سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی جهت تحقق اهداف پیش بینی شده است:

- شناسایی زمینه های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در خارج از کشور

-شناسایی زمینه های صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش کشاورزی

-شناسایی فعالان بخش خصوصی و دولتی توانمند برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی خارج از کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی و اطلاع رسانی زمینه های موجود به آنها

-شناسایی و اطلاع رسانی زمینه های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی داخلی به سرمایه گذاران خارجی و سازمان های ذی ربط حسب مورد

-شناسایی اهرم های تشویقی برای جذب سرمایه گذاری جهت حضور در خارج از کشور

-سازماندهی برای تجهیز منابع و جذب اعتبارات و کمک های توسعه ای برای تحقق امور سرمایه گذاری خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی

-ارزیابی مقدماتی طرح های سرمایه گذاری خارجی و معرفی آنها به شرکتهای ذی ربط برای تجهیز و جذب منابع مورد لزوم طرح ها

-تشویق و سازماندهی حضور شرکتهای بخش کشاورزی و دامی در نمایشگاه های بین المللی مرتبط با امنیت غذایی برای بازاریابی بین المللی

-رصد فعالیت های اقتصادی ایجاد شده توسط گروه در داخل و خارج از کشور به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف اقدامات صورت گرفته جهت دستیابی هرچه بیشتر به اهداف

-مطالعه و بررسی موانع و معضلات امر سرمایه گذاری خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی و ارائه راهکارهای رفع این موانع به مراجع ذی ربط

3-شیوه های اجرایی کار:

- تعامل و هماهنگی با وزارت امور خارجه در جهت تعیین کشورهای هدف

-حرکت در جهت تحقق مفاد مرتبط در یادداشت تفاهم های منعقده وزارت متبوع

-اخذ اطلاعات زمینه های سرمایه گذاری قابل ارائه به شرکتهای توانمند واصله از وزارت امور خارجه

-انعکاس اطلاعات واصله وزارت امور خارجه به شرکتهای دولتی و خصوصی مرتبط با موضوع فعالیت

-معرفی شرکت های داوطلب حضور در زمینه های اعلام شده به وزارت امور خارجه

-پیگیری معرفی شرکتهای داوطلب به دولتهای کشورهای هدف از طریق وزارت امور خارجه

-معرفی شرکتهایی که داوطلب به حضور در زمینه های تعیین شده هستند به مراکز اعتباری و حمایتی صدور خدمات فنی و مهندسی

-مطالعه و بررسی زمینه های حضور شرکتها در خارج از کشور از طریق منابعی غیر از وزارت امور خارجه مانند سازمان توسعه تجارت ایران

-انعکاس زمینه های جذب سرمایه گذاری های بخش کشاورزی به طرف های خارجی از طریق مجاری دیپلماتیک

گروه توسعه سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/23
تعداد بازدید:
8218
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal